Careers
HƯỚNG DẪN ỨNG TUYỂN

1. HỒ SƠ BAO GỒM:
- Thông tin ứng viên theo mẫu của Công ty tại website: www.bdasc.com, ghi rõ vị trí dự tuyển.
- Bằng tốt nghiệp Đại học + Bảng điểm (bản sao);
- Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ và các chứng chỉ nghiệp vụ bảo hiểm;
- Văn bản xác nhận kinh nghiệm công tác ( nếu có )
2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
Ứng viên gửi hồ sơ qua email: info@bdasc.com, hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung sau khi ứng viên có thông báo trúng tuyển.

Lưu ý:
- Thời hạn nhận hồ sơ có thể kết thúc sớm hơn nếu có đủ hồ sơ phù hợp.
- Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.