Company information
CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC
Thành lập ngày 17-01-2019 có mã số thuế là 2301079046 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số 28 đường Ngô Miễn Thiệu, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh.

Copyright © 2019 BDA.SC JOINT STOCK COMPANY. All rights reserved